Promocje

- Przewiń w dół, aby zobaczyć wszystkie nasze promocje -

 

 

 

 

  

Regulamin ubezpieczenia opon Michelin


Zasady ubezpieczenia:
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest opona letnia lub całoroczna marki Michelin zakupiona u Sprzedającego.
2. Okres ubezpieczenia – 12 miesięcy od daty zakupu opon wskazanej na paragonie lub fakturze.
3. Czas trwania akcji – od 16 marca do 30 czerwca 2020 roku.
4. Warunkiem skorzystania z ubezpieczenia jest wypełniona podczas zakupu opon „Karta ubezpieczenia” wraz z dołączonym dokumentem zakupu.
5. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
- uszkodzenia mechaniczne powstałe wskutek normalnej eksploatacji opon przez Kupującego na drogach publicznych,
- uszkodzenia opon powstałe w wyniku wypadku drogowego z udziałem Kupującego,
- przebicie opony powstałe w wyniku złego stanu technicznego jezdni (wjechanie w dziurę, najechanie na przedmiot znajdujący się na jezdni).

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje uszkodzenia opon:
1. Używanych w sportach motorowych.
2. Powstałych w wyniku wandalizmu.
3. Wynikających z nieprawidłowej eksploatacji opon.
4. Spowodowanych złym stanem technicznym pojazdu.

W przypadku uszkodzenia opony:
1. W ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od uszkodzenia Kupujący ma obowiązek dostarczyć oponę (kurierem na koszt własny lub osobiście) do jednego z serwisów. Warunkiem realizacji ubezpieczenia jest dołączenie do przesyłki lub okazanie w serwisie „Karty ubezpieczenia” wraz z dowodem zakupu.
2. Jeśli opona nadaje się do naprawy serwis dokona naprawy i prześle ją na adres podany w „Karcie ubezpieczenia” lub zamontuje ją na auto, jeśli opona była dostarczona osobiście.
3. Jeśli opona nie nadaje się do naprawy serwis prześle nową, taką samą oponę na adres podany w „Karcie ubezpieczenia” lub zamontuje ją na auto, jeśli uszkodzona opona była dostarczona osobiście.
4. Koszt montażu/demontażu opon pokrywa Kupujący według aktualnie obowiązującego cennika w serwisie Oponex, do którego została dostarczona uszkodzona opona. Koszty przesyłki opon do serwisu oraz wysyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
5. Rekomendowana forma zgłoszenia uszkodzenia to wizyta osobista w serwisie.