Wyważanie kół

W Oponex Markiewicz Bełchatów wyważanie kół przeprowadza się przy każdej wymianie opon.

 

 Wyważanie koła polega na równomiernym rozkładzie masy na jego obwodzie. Zabieg przedłuża żywotność opon, podwyższa osiągi i komfort prowadzenia pojazdu, a także zwiększa bezpieczeństwo. 

 

Wyważanie kół

Dyskomfort jazdy powodowany w pewnych zakresach prędkości przez wibracje kierownicy lub siedzenia wynika zazwyczaj z niewłaściwego wyrównoważenia kół.

Z tego względu standardem po zamontowaniu opony na feldze, jest ocena jednorodności rozłożenia mas i sił podczas obrotów koła na wyważarce, czyli potocznie „wyważanie”. Oponex zaleca, by wyważać koła co najmniej raz w roku lub co 15 000 kilometrów.

W Oponex Markiewicz Bełchatów wyważanie kół przeprowadza się przy każdej wymianie opon.  Nowe opony mogą mieć nierównomiernie rozmieszczoną mieszankę gumy. Wyważanie kół eliminuje ten problem i zapewnia równomierne zużycie nowych opon.

Kiedy należy zlecić wyważenie kół ?

 • jeśli odczuwasz wibracje na kierownicy
 • przy każdej wymianie opon
 • po wykonaniu naprawy opony
 • kiedy specjalista stwierdzi nieprawidłowe zużycie

Nieprawidłowe wyważenie powoduje:

 • wibracje podczas jazdy
 • szybsze zużycie elementów zawieszenia
 • przedwczesne zużycie opon

Test drogowy Hutner - jedyny w Bełchatowie!

Komputerowy system pomiaru wibracji koła HUNTER GSP9720 jest najnowocześniejszym urządzeniem, które oprócz tradycyjnej funkcji wyważania statycznego i dynamicznego koła wyposażone
jest w rolkę do przeprowadzania testu  drogowego. Drgania kół mogą być spowodowane:

 • niewyważeniem dynamicznym i statycznym,
 • nieprawidłową geometrią opony i/lub felgi,
 • nierównomiernym rozkładem sztywności opony na całym obwodzie.

HUNTER GSP 9720 jako jedyny system umożliwia zdiagnozowanie wszystkich tych problemów oraz ich eliminację.

 • pomiar sztywności opony (RFT),
 • pomiar siły bocznej koła - LFM (rolka o nacisku 6350 N),
 • pomiar bicia obręczy,

GSP 9700 mierzy promieniowe i osiowe siły na kole dostarczając instrukcje rozwiązywania problemów, których nie można rozwiązać przy pomocy wyważarek i systemów pomiaru geometrii.

 

Hunter GSP 9700 jest aprobowany i rekomendowany przez producentów samochodów, a jego przemysłowe właściwości zostały potwierdzone przez setki warsztatów na całym świecie.

 1. Wyważanie kół
 2. Siły drogowe kół i pomiar niecentryczności felgi
 3. Pomiar sił promieniowych ściągania

 

 

 
Czujniki ciśnienia

Oponex Markiewicz Bełchatów zaleca sprawdzanie stanu czujników podczas każdej wymiany opon.

 

TPMS to angielski skrót od Tyre Pressure Monitoring System (System Monitorowania Ciśnienia w Oponach).

Przepisy Unii EuropejskiejOd Listopada 2014 roku przepisy europejskie nałożyły obowiązek montowania czujników ciśnienia we wszystkich nowych samochodach, aby wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, spadek zużycia paliwa i wolniejsze zużywanie się opon.

Rozporządzenie (WE) tr 661/209 Europejskiego Parlamentu z dnia 13 lipca 2009 r. Warunki zostały określone w wtycznych ECE-R64

 

Tyre Pressure Monitoring System

 Korzyści ze stosowania czujników TPMS:

 
 • Lepsza przyczepność do nawierzchni
 • Zoptymalizowane hamowanie
 • Ograniczenie ryzyka aquaplaningu
 
 • Optymalizacja oporu toczenia generuje oszczędność paliwa
 
 • Stałe ciśnienie ogranicza ryzyko nadmiernego napompowania, a tym samym zużycia opony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego należy serwisować bezpośredni system TMPS?

System składa się z elektronicznego czujnika + zużywających się części wentyla.
Części wentyla z elektronicznym czujnikiem podlegają zużyciu i muszą być regularnie sprawdzane.
W celu uniknięcia korozji lub nieszczelności, Oponex zaleca sprawdzanie stanu wentyli z elektronicznym czujnikiem przy każdej zmianie opon.  

 

W związku z wprowadzeniem systemów TMPS, czyli wyposażeniem aut w czujniki ciśnienia w kołach, procedura sezonowej zmiany opon staje się bardziej skomplikowana. Dlatego jeśli jeździsz nowym autem, pamiętaj że tradycyjna wymiana opon może oznaczać w tym sezonie dodatkowe koszty i ryzyko uszkodzenia czujnika TPMS przez niewprawnego serwisanta. Bardzo często czujniki TPMS umiejscowione są na feldze wewnątrz koła, co z kolei wymusza modyfikację procedury demontażu opon i montażu opon na feldze, aby uniknąć uszkodzenia czujnika.

Dzięki odpowiednim umiejętnościom i posiadanemu sprzętowi, nasi eksperci są odpowiednimi partnerami w zakresie systemu TPMS:

 • Diagnostyka (w celu sprawdzenia ciśnienia w oponach i stanu elektronicznych wentyli)
 • Montaż / demontaż czujników
 • Wymiana zużywających się elementów wentyi z czujnikiem elektronicznym
 • Programowanie czujników
 • Ponowna kalibracja systemu

Szukaj rekomendowanych serwisów, które stosują dobre praktyki branżowe, mają kompetentnych pracowników oraz zostały przeszkolone w zakresie obsługi kół z czujnikami ciśnienia i dysponują odpowiednim sprzętem diagnostycznym.

Jak sprawdzić, czy mój samochód posiada system TPMS?

 • Sprawdź podręcznik serwisowy pojazdu
 • Po przekręceniu kluczyka przyjrzyj się kontrolkom na desce rozdzielczej
 • Sprawdź datę produkcji pojazdu (czujniki muszą być montowane od Listopada 2014 r.)

 

 

 
Hotel opon

Przechowalnia opon w optymalnych warunkach - tylko w Bełchatowie w Oponex Markiewicz Bełchatów.

 

Sezonowa wymiana opon w naszych warunkach to konieczność. Chcąc uniknąć kłopotliwego przechowywania aktualnie nieużywanego kompletu kół, można zlecić ich magazynowanie w serwisie Oponex. Dzięki temu nie musisz ich przewozić w samochodzie (a nie zawsze mieszczą się w bagażniku), ani poszukiwać odpowiedniego miejsca na składowanie, ryzykując deformacje konstrukcji opony lub przyspieszone starzenie gumy (np. składując opony w nieodpowiednich warunkach atmosferycznych).

 

 

W serwisie Oponex Markiewicz Bełchatów zapewniamy składowanie w optymalnych warunkach:

 • bez bezpośredniego dostępu światła,
 • przy zachowaniu odpowiedniej temperatury i wilgotności,
 • w pomieszczeniu ubezpieczonym i chronionym przed pożarem.

Po oczyszczeniu, weryfikacji ewentualnych uszkodzeń i stosownym oznakowaniu, opony umieszczane są w hotelu Oponex Markiewicz w Bełchatowie. Wszystko po to, aby Twoje opony były odpowiednio przygotowane na kolejny sezon.