Euromaster OPONEX MARKIEWICZ – jakość potwierdzona Certyfikatem Michelin

Euromaster – jakość potwierdzona Certyfikatem Michelin

 

Firma Michelin po raz 6 zweryfikowała jakość usług świadczonych we wszystkich polskich warsztatach partnerskich, w tym w EUROMASTER OPONEX MARKIEWICZ. Wyniki audytu przeprowadzonego przez niezależną firmę audytorską SGS, potwierdziły po raz kolejny wysoką jakość usług świadczonych przez sieć serwisów Euromaster.

Celem Audytu Jakości Michelin jest sprawdzenie przestrzegania rygorystycznych norm jakości obsługi technicznej i handlowej produktów Michelin. Pomyślnie przejście audytu wiązało się z uzyskaniem wyniku co najmniej na poziomie 65%. Średni wynik audytu na rok 2015 dla całej sieci Euromaster wyniósł 82,3%, z czego 44 punkty sprzedaży osiągnęły wynik ponad 80%. Uzyskany wyniki jest wyższy w porównaniu do pozostałych serwisów partnerskich Michelin w których przeprowadzono badanie.

 
 
Certyfikowany Serwis Michelin 2017
Co roku badanie odbywa się w czasie zimowego sezonu przekładkowego, czyli w warunkach największego natężenia ruchu. Sprawdzane są takie obszary jak: przestrzeganie procedur, kompetencje i profesjonalizm pracowników, wyposażenie i narzędzia warsztatu oraz wygląd i funkcjonalność biura obsługi klienta.

Cieszymy się, że serwis Euromaster OPONEX MARKIEWICZ po raz kolejny osiągnął tak wysoki wynik w zewnętrznym Audycie Jakości Michelin. Ta regularna weryfikacja jakości świadczonych usług jest niezbędna do zapewnienia klientom jednakowego standardu usług w całej Europie. Warto również zaznaczyć, że nie jest to jedyny audyt zewnętrzny któremu nasza sieć jest poddawana i w którym osiągamy tak pozytywne wyniki

– mówi Marek Banaś Menedżer ds. Rozwoju i Integracji Sieci Euromaster.

 

Certyfikat Jakości Michelin jest przyznawany warsztatowi na rok i stanowi gwarancję wysokiego poziomu wykonywanych usług. Znak umieszczany jest w widocznym dla klientów miejscu na elewacji budynku. W biurze obsługi klienta jest umieszczana tablica „Zobowiązanie serwisu” oraz dyplom potwierdzający uzyskanie Certyfikatu.

 

Program certyfikacji jest prowadzony nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Europy. Informację o certyfikacji poszczególnych serwisów można uzyskać na stronie www.michelin.pl.